Meny Stäng

Kontakt

Vill du själv bli en dreng eller har du frågor om det som vi i kören kallar mansarbete

Vill du engagera kören till något event eller annat sammanhang där du tror att vi kan göra skillnad? Tillhör du media och har frågor om kören?

Kontakta vår producent producent@hellmansdrengar.se

Har du andra frågor eller funderingar? Du når oss alltid på info@hellmansdrengar.se

Varmt välkommen att kontakta oss.