Meny Stäng

Kontakt

Vill du själv bli en dreng eller har du frågor om det som vi i kören kallar mansarbete? Kontakta körens musikaliska ledare Claes på musikaliskledare@hellmansdrengar.se

Vill du engagera kören till något event eller annat sammanhang där du tror att vi kan göra skillnad? Tillhör du media och har frågor om kören? Kontakta vår producent producent@hellmansdrengar.se

Har du andra frågor eller funderingar? Du når oss alltid på info@hellmansdrengar.se

Varmt välkommen att kontakta oss.